CPNP Terméknotifikáció

A kozmetikai termékek forgalmazásához szükséges a termékbiztonsági szabályok betartása. A vonatkozó szabályoknak való megfelelés igazolására szolgál a termék információs dokumentáció. Csak olyan termékek forgalmazhatóak, amelyekhez biztosítják a szabályoknak való megfelelést a biztonság; helyes gyártási metódus (GMP); termék információs dokumentáció (PIF); tiltott, korlátozottan felhasználható anyagok; nano anyagok; címkézés; tajékoztatás az esetleges súlyos nemkívánatos hatások (SUE); állatkisérletek; hatósági bejelentések területén.

2013. július 11-től kezdve az a forgalmazó, aki valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaz, a 1223/2009/EK-ban meghatározott információkat köteles elektronikus formában benyújtani a CPNP portálon keresztül.

Vállaljuk kozmetikai termékek CPNP elektronikus bejelentését, cégek CPNP regisztrációjának adminisztrációjat. A szolgáltatás díja 20db termékig 60 000Ft, 20db termék felett 20 000Ft + 2000Ft/termék. Megrendelés

 

Notifikáció Magyarországon

A 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről az Európai Parlament 1223/2009/EK rendeletével együtt ad szabályokat a kozmetikai termékekre Magyarországon. A rendelet külön foglakozik a kozmetikai termékek címkézésével, megerősíti az EK rendeletében előírtakat azzal a kikötéssel, hogy a rendeletben említett tájékoztatón bizonyos információkat magyar nyelven kell feltüntetni.

A címkén magyarul kell feltüntetni:

  • A csomagolás idején fennálló névleges tartalmat súlyban vagy töltési térfogatban, kivéve az öt grammnál vagy öt milliliternél kevesebbet, ingyenes mintákat és egyszeri felhasználásra szánt csomagokat tartalmazó csomagolásokat; az előre csomagolt áruk esetében, amelyeket általában több tételként adnak el, és amelyek vonatkozásában a súly vagy a töltési térfogat nem jelentős, nem kell megadni a tartalmat, feltéve, hogy a tételek száma látszik a csomagoláson. Ezt az információt nem kell megadni, amennyiben a tételek száma kívülről könnyen megállapítható, vagy a terméket általában darabonként értékesítik;
  • Az időpont, ameddig a kozmetikai termék megfelelő feltételek mellett tárolva megfelel eredeti rendeletetésének, és különösen megfelel a 3. cikk előírásainak (a továbbiakban: "minőségmegőrzési idő") Az időpontot vagy a csomagoláson feltüntetett egyéb részleteket megelőzi az alább megadott szimbólum vagy a "felhasználható" szó.

    A minőségmegőrzési időt egyértelműen kell megadni, és annak vagy hónapból és évből, vagy napból, hónapból és évből kell állnia, ebben a sorrendben. Amennyiben szükséges, ezt az információt a megjelölt minőségmegőrzés biztosításához szükséges tárolási körülmények egészítik ki.
  • A minőségmegőrzési idő megjelölése nem kötelező a 30 hónapot meghaladó minőségmegőrzési idejű kozmetikai termékek esetében. E termékeknél megjelölik azt a – felnyitástól számított – időtartamot, amely alatt a termék biztonságos és a fogyasztóra nézve káros következmény nélkül használható. Ezt az információt a alább megadott szimbólum jelöli, amelyet az időtartam (hónapokban és/vagy években) követ, kivéve, ha a felnyitástól számított minőségmegőrzési idő fogalma nem releváns;

  • A felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések, kozmetikai termékekre vonatkozó különleges óvintézkedésekre vonatkozó információ;
  • A kozmetikai termék rendeltetése, kivéve, ha az egyértelműen kiderül annak megjelenéséből;

Amennyiben gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges az előírásoknak megfelelően feltüntetni a felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések és az összetevők felsorolását, a címkén az alábbiak alkalmazandók:

  • az információt a termékhez mellékelt vagy csatolt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán kell feltüntetni;
  • hacsak gyakrolati okokból nem megvalósítható, ezekre az információkra rövidített formájú információs leírással vagy megadott szimbólummal kell utalni, amelynek szerepelnie kell az a felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések esetében a tárolóedényen vagy a csomagoláson az összetevők felsorolása pedig a csomagoláson.

Szappan, fürdőgolyók vagy egyéb kisméretű termékek esetében, ahol gyakorlati okok miatt nem megoldható, hogy az említett információkat a mellékelt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán tüntessék fel, ezeket az információkat az értékesítésre szánt tároló közvetlen közelében található tájékoztatón kell feltüntetni.

A nem előre csomagolt kozmetikai termékek, valamint azon termékek esetében, amelyeket a vevő kérésére a vásárláskor csomagolnak be, vagy azonnali eladásra előre csomagolnak, a tagállamok határozzák meg a megjelölt információk jelölésének részletes szabályait.

Egymilliós bírság, hiányos címke miatt

Az áru címkéjén a gyártó vagy forgalmazó feltüntetése akkor alkalmas azonosításra és a fogyasztó törvény szerinti tájékoztatására, ha a név és cím mellett a gyártói és a forgalmazói minőséget is megjelölik - figyelmeztetett a Legfelsőbb Bíróság (LB).